mikrologo.gif (1675 bytes) Kosmos Gateway: Samlet overblik

Hjem 00-07 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 Register
KvikRef Reference Filosofi Religion Samfund Geografi Natur Praktiske fag Kunst Litteratur Historie Hjælp

00-07 Reference

00 Bogvæsen 04 Skrifter af blandet indhold
01 Indexer og søgemaskiner 05 Aviser. Tidsskrifter
02 Biblioteker 06 Museer
03 Leksika 07 Journalistik

10-19 Grundvidenskaber

10 Filosofi 15 Etik
11 Logik 16 Religionsfilosofi
12 Erkendelsesteori. Metafysik 17 Æstetik
13 Psykologi 19 Videnskab og forskning
14 Okkultisme      Kommunikation. EDB

20-29 Religion

20 Den kristne religion i alm. 25 Mission
21 Naturlig teologi 26 Kirkens institutioner
22 Bibelen 27 Kirkehistorie
23 Dogmatik 28 Kristne kirker. Sekter
24 Trosliv 29 Religionsvidenskab

30-39 Samfundsvidenskab. Pædagogik. Folkeliv

30 Samfundsvidenskaberne i alm. 35 Statsforvaltning
31 Statistik. Demografi 36 Lokalforvaltning. Foreninger
32 Politik 37 Opdragelse og undervisning
33 Økonomi 38 Forsikring. Forsorg. Omsorg
34 Lov og ret. Jura 39 Folketradition og folkeliv

40-49 Geografi og rejser

40 Geografi og rejser i alm. 45 Norden
41 Europa 46 Danmark
42 Frankrig 47 Andre europæiske lande
43 England 48 Andre verdensdele
44 Mellemeuropa 49 Polarlande

50-59 Naturvidenskab og matematik

50 Naturvidenskab i alm. 55 Geologi og geofysik. Meteorologi
51 Matematik 56 Biologi
52 Astronomi og astrofysik 57 Botanik
53 Fysik og kemi 58 Zoologi
54 Kemi 59 Antropologi. Etnografi og etnologi

60-69 Erhvervsliv. Praktiske fag

60 Teknik. Virksomhedsledelse. Jobs 65 Handel og samfærdsel. Søfart
61 Lægevidenskab. Sundhed 66 Kemisk industri
62 Maskinlære. Elektroteknik 67 Mekaniske industrier
63 Landbrug. Skovbrug. Havebrug. Fiskeri 68 Håndværk
64 Hjem og husholdning 69 Byggeteknik

70-79 Kunst. Teater. Film. Musik. Spil. Idræt

70 Kunst i almindelighed 75 Grafisk kunst. Fotografi.
71 Arkitektur 76 Kunsthåndværk. Antikviteter
72 Enkelte kunstneres værker 77 Teater. Film. Radio. TV
73 Skulptur 78 Musik
74 Malerkunst. Tegnekunst 79 Forlystelser. Spil. Idræt

80-89 Litteratur og sprog

80 Litteraturteori 85 Norsk skønlitteratur
81 Litteraturhistorie 86 Dansk skønlitteratur
82 Fransk og spansk skønlitteratur 87 Svensk skønlitteratur
83 Engelsk skønlitteratur 88 Øvrige litteraturer
84 Tysk skønlitteratur 89 Sprogvidenskab

90-99 Historie. Personalhistorie

90 Historie i almindelighed 95 Nordens historie
91 Historiske perioder 96 Danmarks historie
92 Frankrigs historie 97 Andre europæiske landes historie
93 Englands historie 98 Andre verdensdeles historie
94 Mellemeuropas historie 99 Personalhistorie. Genealogi

wpe6.gif (989 bytes)

Hjem 00-07 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 Register
KvikRef Reference Filosofi Religion Samfund Geografi Natur Praktiske fag Kunst Litteratur Historie Hjælp