minilogo.gif (939 bytes) Kosmos Gateway

| Alfabetisk emneregister | Systematisk indgang | Fri ordsøgning | Samlet overblik |

streg.gif (989 bytes)

96 Danmarks historie

Arkiver i 02.9, museer i 06, Grønlands historie i 46.79, Færøernes i 46.6, Islands i 95.5

Københavns Universitet - Historisk institut 

Odense Universitet -Historisk institut 

Roskilde Universitetscenter - Institut for historie og samfundsforhold

Historie ved Aalborg Universitet

96.04 Skrifter af blandet indhold

Det Kongelige Biblioteks billedbase

Det Kongelige Biblioteks brevbase

96.05 Tidsskrifter

Historisk tidsskrift

Siden Saxo - populærhistorie

96.1 Indtil 1536

Danmarks forhistorie, indtil ca. år 1000 i 91.15, vikingetiden i 95.2

96.13 Historiske sagn

96.15 Middelalderarkæologi

Middelaldercenteret

96.18 Kildeskrifter til Danmarks oldtids- og middelalderhistorie

96.2 1536-1660

96.3 1660-1814

96.4 19. århundrede

96.5 Treårskrigen

96.6 Krigen 1864

96.7 1900-1940

96.71 1940-1945

96.72 Tiden efter 1945

Hvem Hvad Hvor

96.9 Slesvig-Holstens historie

Tip: Lav bogmærke til udvalgte sider - højreklik i denne frame!
Praktisk håndtering af framesystem

wpe6.gif (989 bytes)