minilogo.gif (939 bytes) Kosmos Gateway

| Alphabetic subject index | Systematic approach | Site search | System overview |

streg.gif (989 bytes)

| Biavl | Blomsterbinding | Blomsterdyrkning | Bonsai | Erhvervsfiskeri | Fiskeri | Fjerkræ | Frugthaven | Gartneri | Gødskning |
| Haveanlæg | Havebrug | Heste | Hunde | Husdyrbrug | Høns | Industriplanter | Jordbrugslære |
| Jordforbedring  | Kaniner | Katte | Kompostering  | Køkkenhaven | Landbrugsmaskiner | Landbrugets økonomi |   Pesticider |
| Plantekultur | Skadedyrsbekæmpelse | Skovbrug  | Stueplanter  | Vanding | Veterinærmedicin |

63 Landbrug. Skovbrug. Havebrug. Fiskeri

Se også 50.1 naturen og mennesket

AgDB - Agriculture Network Information Center. Database som beskriver og linker til mere end 1.000 internet-ressourcer indenfor landbrug, husdyrbrug, jordbrug, havebrug, skovbrug, veterinærmedicin, levnedsmidler

Agrigate - Agriculture Information Gateway for Australian Researchers. Landbrug, husdyrbrug, jordbrug, havebrug, skovbrug, levnedsmidler, miljø, akvakultur

Agrisurf - The Farmers Search Engine - dækker områderne landbrug, husdyrbrug, jordbrug, havebrug, skovbrug, veterinærmedicin (produktionsdyr), levnedsmidler, miljø

Infomine - Biological, Agricultural and Medical Sciences - landbrug, husdyrbrug, jordbrug, havebrug, skovbrug, human- og veterinærmedicin, human ernæring, biologi

NATURA - Network of European Agricultural (Tropically and subtropically orientet) Universities and scientific complexes with Agricultural development

NOVAGate - Nordic Gatewy to Information in Forestry, Veterinary and Agricultural Sciences

OMNI - Organising Medical Networked Information - human medicin samt veterinærmedicin, landbrug, biologi, økologi, levnedsmidler, miljø

Vejen til dansk landbrug - linkssamling

63.01 Landbrugets økonomi

Agrofact - database

AgroNet

Landbrugets Nyhedstjeneste

Landbrugnet - bl.a. med lokale vejrudsigter

Landbrugsrådet

Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut

Øko-net - miljø, økologiske fødevarer mm

63.012 Landbrugets strukturforhold

Agrofact - database

Landbrugsrådet

Strukturdirektoratet - under Fødevareministeriet

63.014 Handel og produktion

Agrofact - database

AgroNet

FAS Online - analyser af landbrugs- og fødevaresituationen i hele verden

Dansk Landbrug

Landbrugets Rådgivningscenter

Sektion for økologi - sektion under Landbrugets Rådgivningscenter. Indeholder bl.a. en regeldatabase

63.06 Foreninger. Institutioner. Museer og samlinger. Organisationer

Danish Institute of Plant and Soil Science

Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAO

Landbrugsrådet

Plantedirektoratet

63.07 Uddannelse og forskning i almindelighed

Danmarks JordbrugsForskning - under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/ -   database for primærlitteratur indenfor medicin, biologi og landbrugsvidenskab

NATURA - Network of European Agricultural (Tropically and subtropically orientet) Universities and scientific complexes with Agricultural development

Royal Veterinary and Agricultural University - Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole

63.08 Landbrugets historie og nuværende forhold i alm.

Underdeles geografisk

63.09 Landbrugets historie i Danmark

63.091 Oldtiden og middelalderen

63.092 1536-1660

63.093 1660-1814

63.094 Det nittende århundrede

63.097 Det tyvende århundrede

63.1 Jordbrugslære

Danish Institute of Plant and Soil Science

63.11 Jordbundslære

Danish Institute of Plant and Soil Science

63.14 Vanding og afvanding

Vanding og vandøkonomi

63.18 Landbrugsmaskiner og -redskaber i alm.

MaskinBladet Online - database over nye og brugte landbrugsmaskiner og reservedele. Desuden artikelarkiv

www.landbrugnet.dk - landbrugsmaskiner, links og artikelstof

63.2 Kulturplanternes sygdomme og skadedyr i alm. Ukrudt

63.26 Skadedyrsbekæmpelse

Hjemmets skadedyr i 64.8

College of Agricultural Sciences, Univ. of Delaware - fuldtekst information om 19 insektarter

Statens Skadedyrslaboratorium

63.28 Pesticider

Statens Skadedyrslaboratorium

63.3 Plantekultur

PlanteInfo

Statens Planteavlsforsøg

Plant/Tree Descriptions List
Agricul
 
NewCROP

63.37 Industriplanter

Fri Hash Christiania

Toon's Garden of dutch cannabis - om dyrkning af hamp

63.4 Skovbrug

Aage Bach's hjemmeside om energipil

Dyrhøj salix arboretum - om pil

Pilecenteret, Sjælland

Trædoktoren - biologi, plantning, beskæring

Vissinggård, Eva Seidenfaden - om pil

Pileforum - om dyrkning af pil til hegn og fletning (se også 68.9)

63.5 Gartneri og havebrug

Flora's Best on GardenNet

The Garden Gate

Gartneriet - indeholder bl.a. artikler som hjemmesideindehaveren har skrevet til Landsbladet f.eks. om haveredskaber, kompost og krukker

Hansens Havesider - med mange links

Illinois Cooperation Extension Service - stor samling af artikler

Online Horticultural Encyclopaedia - mere end 15000 indgange

63.503 Terminologi

Huset & Haven - med planteleksikon

Virtual Garden

63.506 Foreninger og institutioner. Organisationer. Udstillinger

Landsforeningen Praktisk Økologi

Landsforeningen Økologisk Jordbrug

63.51 Haveanlæg. Havearkitektur

Anlæg af græsplæne

Den dovne have

Fliser og sten

Havens farver

Haveplan - gode råd i forbindelse med haveplanlægning. Desuden artikler om f.eks. bunddække, hække, terrasser samt jordforbedring

Rent vand i havebassinet - det er klart nok...

Trædoktoren - biologi, plantning, beskæring

63.52 Gødskning og jordforbedring

Grønne råd i haven

Gødskning

Kompostering

Mastercomposter - instruktioner, udstyr, brug af orme, message board

The Science and Engineering of Composting

63.54 Køkkenhaven

Vanding i 63.14; gødskning , jordforbedring og kompostering i 63.52

Henriette's Herbal Homepage

The Gardening Archive

Jordbærsorter og deres egnethed til kolonihaven

Krydderurter

Organic Gardening

Planteleksikon

Praktisk økologi

Sådan sår du dine egne planter

Såtider for grøntsager

Urtegartneriet - biodynamisk lægeplanter, krydderurter, planter og frø, urtete

Virtual Garden

Økologisk køkkenhave i marts og april

Økologiske kartofler

63.55 Frugthaven

Beskæring

Podning af træer

63.558 Vindyrkning

63.56 Blomsterdyrkning. Prydbuske. Prydtræer

Anlæg af alpine bede

Anlæg af surbundsbede

Clematis

Gode sommerblomster

Orchidéer i vindueskarmen

Orkidé Vinduet

Oversigt over sommerblomster

Pelargonium

Planteleksikon

Rhododendronforeningen - Rhododendron, Azalea

Roser - blomstrende skønhed

Stauder til sol og tørke

Så selv træer og buske

Vandplanter

63.57 Stueplanter

Including Forum and comprehensive links collection

 

With Forum and "Bonsai Books"

 

63.59 Blomsterbinding og -dekoration

Ikebana International

63.6 Husdyrbrug

Stuedyr i 64.4

The Electronic Zoo - veterinærmedicin, husdyrbrug, kæledyrshold

Frågor och svar om husdjur - web-brevkasse med spørgsmål om husdyr, som forskere ved Sveriges lantbruksuniversitet har besvaret

Landbrugsdyr - fra Dyrenes Beskyttelse

Statens Husdyrbrugsforsøg

63.61 Heste

Ridning og hestesport i 79.65

Dansk Rideforbund

Dansk Varmblod

The HayNet - informationer om heste, indeholder også børnesider

Heste Info

Ressource-guide - informationer om heste

The International Museum of the Horse

Islandske heste

63.64 Svin

Danske Slagterier - med statistik og fakta om svinekød

63.65 Fjerkræ

Danmarks Fjerkræavlerforening

Dansk Fjerkræ Forum

Det Danske Fjerkræråd

63.651 Hønseavl

The Coop - "links to other sites related to poultry breeding, exhibition..."

Den Danske Hønseside

Høns - fra "Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl"

Raunsmeds Fjerkræ - forhandler af hønsetilbehør samt høns, ænder og kalkuner

Skjern Aa Andel - "foderblandinger leveres over hele landet"

Tim's Bulletin Board - debatforum, spørgsmål og svar vedrørende høns og fjerkræavl

Østergreens Hønseside

63.652 Duer

63.659 Andet fjerkræ

Bülows Rugeri - ænder og gæs

Dansk Struds

Emu avl og landbrug

Funen Breeding - svømmefugle og frilandsfjerkræ

Klotrup Vildtfarm - opdræt og salg af vildfugle

Producentforeningen Danske Erhvervsstrudse

63.66 Katte

Utøj hos hunde og katte, se 64.8

CFA The Cat Fanciers Association - amerikansk katteside

Dansk Katteregister

DARAK (Dansk Racekatte Klub)

Familiedyr - fra Dyrenes Beskyttelse

Felis Danica - sammenslutning af fire danske racekatteklubber

FIFe - Federatin Internationale Feline - europæisk sammenslutning af katteklubber

Forstå din kat - fra Dyrenes Beskyttelse

Kat.dk

KatLink - informationer om katteracer og katteklubber, opdrættere og udstillinger. Desuden artikler om katteopdræt, pasning m.m.

Katten og dens pleje - fra Den Danske Dyrlægeforening

Katten Værn

Overvægt hos katte

The Pet Channel

På rejse med hund og kat - indførselsrestriktioner i forskellige lande

Racekatten's Hjemmeside

Tandsygdomme hos hunde og katte

TICA - international katteorganisation. Omhandler katteracer, katteklubber, kattestandarder, udstillinger, pasning, pleje, sygdomme

Waltham

63.67 Hunde

Utøj hos hunde og katte, se 64.8

Alle Hunde - Dog-inn

Dansk Kennel Klub - links til over 300 racer

Dansk Racehunde Union

The Dog Owner's Guide

Dogs Connections - amerikansk guide om hundens pasning og pleje

Familiedyr - fra Dyrenes Beskyttelse

Forstå din hund - fra Dyrenes Beskyttelse

Førstehjælp til hunden

Hundeguiden

Hundeinfo

Lydighedstræning af hunde

Overvægt hos hunden

The Pet Channel

På rejse med hund og kat - indførselsrestriktioner i forskellige lande

Tandsygdomme hos hunde og katte

Valg af hund - fra Dansk Racehunde Union

Waltham

63.672 Jagthunde

63.674 Tjenestehunde (brugshunde)

Dch - Danmarks civile Hundeførerforening

63.68 Pelsdyr

63.681 Kaniner

Danmarks Kaninavlerforening

Pleje og pasning af kaniner

63.689 Andre pelsdyr

Dansk Tam-ilder klub - om ildere som kæledyr. Uddrag af bogen "Jeg holder ilder", køb og salg, adresser. Engelsk: Ferrets

Se også 64.42 Stuepattedyr

63.69 Veterinærmedicin

Veterinærhygiejne (fødevarehygiejne) i 61.45

AgDB - Agriculture Network Information Center. Database som beskriver og linker til mere end 1.000 internet-ressourcer indenfor landbrug, husdyrbrug, jordbrug, havebrug, skovbrug, veterinærmedicin, levnedsmidler

Agrisurf - The Farmers Search Engine - dækker områderne landbrug, husdyrbrug, jordbrug, havebrug, skovbrug, veterinærmedicin (produktionsdyr), levnedsmidler, miljø

Den Danske Dyrlægeforening

The Electronic Zoo - veterinærmedicin, husdyrbrug, kæledyrshold

HealthWeb - human- og veterinærmedicin, human ernæring

Statens Veterinære Serumlaboratorium

Vetscape - Veterinary Internet Resource Network - veterinærmedicin

The "Virtual" Veterinary Center - veterinærmedicin, husdyrbrug

Waltham - om hunde, katte og stuedyr, inkl. information for dyrlæger

63.8 Insektavl i alm. Biavl

Carl Hayden Bee Research Center

Danmarks Biavlerforening - honning, bisværme, biplanter mm

63.89 Anden insektavl

Hole In-Hand Butterfly Farm

63.9 Erhvervsfiskeri- og jagt

Sportsfiskeri i 79.97, fisk i alm. i 58.6

Fish Info Service

63.906 Foreninger. Organisationer

Esbjerg Fiskeri- og Søfartsmuseum. Center for Maritim og Regional Historie

Fiskeridirektoratet

Fiskeriets Generationsskifteselskab

Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut

63.907 Fiskeriundersøgelser

Danmarks Fiskeriundersøgelser Danish Institute for Fisheries Research

63.92 Avl og fangst af bløddyr og krebsdyr

63.93 Perlefiskeri

63.94 Hvalfangst. Sælfangst

 
Tip: Lav bogmærke til udvalgte sider - højreklik i denne frame!
Praktisk håndtering af framesystem

wpe6.gif (989 bytes)