minilogo.gif (939 bytes) Kosmos Gateway

| Alfabetisk emneregister | Systematisk indgang | Fri ordsøgning | Samlet overblik |

streg.gif (989 bytes)

55 Geologi og geofysik

Dansk Geologisk Forening

55.03 Terminologi

55.06 Foreninger. Institutioner. Museer og samlinger

Geologisk Museum

55.07 Uddannelse og forskning

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser

55.08 Geologisk teknik

55.1 Fysisk geografi i alm. Geofysik i alm. Geomorfologi i alm.

The Aurora Page - polarlys, nordlys

55.2 Mineralogi. Petrografi

Mineral Gallery

Mineralogy Database - mineraler og krystaller

Rav - Nordens guld

55.3 Tektonisk og dynamisk geologi

Coral Forest - med kort, fotos, kampagner og projekter om koralrev

Earthquake locater

A Page in History - om jordskælv

SeaWorld - fuldtekst om koraløer og koralrev

Volcano World - om vulkaner i hele verden

55.5 Palæontologi. Forhistoriske dyr og planter

Dinobase - med alle kendte dinosaurus-arter

University of California Museum of Paleontologi - om dinosaurer

The Field Museum - udstilling om dinosaurer, mange billeder og videoklip

55.6 Danmark geologi og palæontologi i alm.

55.64 Enkelte lokaliteters geologi og palæontologi i alm

Underdeles alfabetisk efter lokaliteten

55.7 Andre landes geologi og palæontologi i alm.

55.8 Meteorologi

Se også 39.3 folketro
BBC Weather centre

Buttle & Tuttle Ltd. - klimadata, inkl. længdegrad og breddegrad og middeltemperatur pr. måned for mere end 4500 lokaliteter. Søg på land eller område

DMI - Danmarks Meteorologiske Institut

Enviromental Protection Agency - fuldtekst information om den globale opvarmning, klimaforandringerne, drivhuseffekten, ozonlaget

The Met Office

USA Today - artikler og andre dokumenter om klima og klimaforandringer

Weather Calculators & Algorithms - omregning mellem forskellige enheder

Weather Information Superhighway

El Niño

Havstrøm i Stillehavet

International...

Pacific Marine Environmental Lab - med bibliografi

Franklin Institute Science Museum

Orkaner. Tornadoer. Hurricanes

The National Hurricane Center, Florida

National Oceanic and Atmospheric Administration

Tropical Storms. Worldwide - følg igangværende tropiske storme

Satellitfotos

Earth and Moon Viewer
 
Europe Satellite Photo
 
METEOSAT
 
Weather Data ESO

55.9 Oceanografi. Limnologi

Maritim service - vandstand, tidevand, strøm (fra DMI)

National Oceanic and Atmospheric Administration - naturkatastrofer, stormfloder, orkaner

SeaWorld

Tip: Lav bogmærke til udvalgte sider - højreklik i denne frame!
Praktisk håndtering af framesystem

wpe6.gif (989 bytes)