minilogo.gif (939 bytes) Kosmos Gateway

| Alfabetisk emneregister | Systematisk indgang | Fri ordsøgning | Samlet overblik |

streg.gif (989 bytes)

54 Kemi

Collection of links - hovedsagelig til fuldtekst information

Information Retrieval in Chemistry

Kemi på internettet - fra Kemilærerforeningen

54.03 Terminologi. Kemisk nomenklatur

Chemistry Encyclopaedia - beta version

Department of Chemistry, University of Sheffield - periodisk tabel over grundstofferne med links og kommentarer

Kemi - Sheffield ChemDex

54.06 Foreninger. Institutioner. Museer og samlinger

54.07 Kemisk uddannelse og forskning. Kemiens historie

Alchemy Handbook - alkymi, omregningstabeller

54.08 Analytisk kemi og laboratorieteknik

The Catalyst - om sikkerhed i kemilaboratoriet

54.1 Uorganisk kemi

Chemfinder - kemiske stoffer

54.5 Organisk kemi

Chemfinder - kemiske stoffer

Tip: Lav bogmærke til udvalgte sider - højreklik i denne frame!
Praktisk håndtering af framesystem

wpe6.gif (989 bytes)