minilogo.gif (939 bytes) Kosmos Gateway

| Alfabetisk emneregister | Systematisk indgang | Fri ordsøgning | Samlet overblik |

streg.gif (989 bytes)

51 Matematik

http://www.frividen.dk - Videoer af undervisning om naturvidenskabelige emner på gymnasialt niveau.

ArXiv.org - primærlitteratur indenfor fysik og matematik. Over 100.000 fuldtekst artikler. Findes også på adressen http://xxx.lanl.gov

EMIR- (European Mathematical Information Repository)
 
Mathematics Information Servers
 
Mathematics Archives WWW Server

Matematik på internettet - fra Matematiklærerforeningen

51.03 Terminologi

Eric's Treasure Trove s of Science

51.07 Matematisk uddannelse og forskning. Matematikkens historie

MacTutor History of Mathematics Archive - bl.a. biografier over ca 1100 matematikere

Trinity College, Dublin - biografier oveer matematikere fra det 17. og 18. århundrede

51.3 Analyse. Mængdelære

51.4 Sandsynlighedsregning. Matematisk statistik

51.5 Geometri

Rice University - om fraktaler

51.8 Regning

Calculators Online Center - bl.a. regning med kugleramme, andengradsligninger, figurers rumfang, solens vinkel og forskellige lommeregnere

Calculus

 
Tip: Lav bogmærke til udvalgte sider - højreklik i denne frame!
Praktisk håndtering af framesystem

wpe6.gif (989 bytes)