minilogo.gif (939 bytes) Kosmos Gateway

| Alfabetisk emneregister | Systematisk indgang | Fri ordsøgning | Samlet overblik |

streg.gif (989 bytes)

50 Naturvidenskab i alm.

Academic Resources Channel

ChemPort - links til de største og mest prestigefyldte databaser indenfor sci-tech, naturvidenskab og teknologi, inklusive fuldtekst tidsskrifter og patent information

Factsfinder - fra tidskriftet Ingeniøren

Highwire - liste over de største fuldtekst arkiver med naturvidenskabeligt materiale (på internettet)

Univers - artikler fra Berlingske Tidendes videnskabssektion    

50.1 Naturen og mennesket. Miljøpolitik

Se også 69.87 ulemper stammende fra byer og fabrikker

Amazing Environmental Organization WebDirectory - søgemaskine med speciale i miljø

Biological Diversity - artikel om truslerne mod den biologiske mangfoldighed

Danmarks Naturfredningsforening

EcoWeb Denmark - organisk mad, økologisk produktion og handel

Eco-Village Information Service - Its goals are: to support the development of sustainable human settlements, to assist in the exchange of information amongst the settlements, to make information available about Eco-Village concepts and sites.

European Environment Agency

Greenpeace

Grøn information - fra Miljø- og Energiministeriet

Grønne famililer

IUCN - The World Conservation Union

Miljø- og Energiministeriet

National Environmental Research Institute - Danmarks Miljøundersøgelser (DMU)

Netværket-Øko-net - Bl.a. debatforum: Skal tumperne redde verden?
NOAH - Friends of the Earth Denmark

Our Planet - tidsskrift fra FN's miljøprogram

Policy Instruments Database - traktater, aftaler og love med tilhørende materiale vedrørende globale miljøspørgsmål. Fuldtekst
 
World Resources Institute
Worldwatch Home Page

ØkoWeb Denmark (in danish)

50.2 Naturforhold i alm. Naturhistorie

Underdeles geografisk

50.256 Sverige

Svenska Naturskyddsföreningen

50.26 Danmark

Danmarks Naturfredningsforening

DMU. Danmarks Miljøundersøgelser

Friluftsrådet

Landsforeningen Natur og Ungdom

Naturen

Naturrådet - uafhængig institution

Naturvejlederne i Århus Kommune

Skov- og Naturstyrelsen

Spor i landskabet - turguide med kort

50.2863 U.S.A.

National Park Service

50.3 Systematik. Terminologi

Eyewitness - Encyclopaedia of Science

50.5 Naturvidenskabelige tidsskrifter

BioNyt/Populær Forskning. Tidsskrift for biologi, medicin, natur og miljø - udg. af Foreningen af yngre biologer og Biologisk Forum. Register til tidsskriftet

Nature - International weekly journal of science
 
New Scientist Planet Science: The Last Word Science Questions and Answers
 
New Scientist Planet Science - News, jobs and more from the leading weekly magazine
 
SCIENCE Magazine On-Line
 
Science Online

Scientific American Explorations Archive

50.6 Foreninger. Institutioner. Museer og samlinger i alm.

Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek

Danmarks Naturfredningsforening

Dansk Naturhistorisk Forening - Dansk Naturhistorisk Forening (Danish Society for Natural History)

Landsforeningen Natur og Ungdom - Natur og Ungdom er for børne - og unge(ca. 8 - 25 år) med interesse for natur og miljø - 90 kr pr år

Naturhistoriske museer ved Københavns Universitet - botanik, zoologi og geologi

Naturrådet

European Environment Agency

Miljø- og Energiministeriet
 
Tip: Lav bogmærke til udvalgte sider - højreklik i denne frame!
Praktisk håndtering af framesystem

wpe6.gif (989 bytes)