minilogo.gif (939 bytes) Kosmos Gateway

| Alfabetisk emneregister | Systematisk indgang | Fri ordsøgning | Samlet overblik |

streg.gif (989 bytes)

38 Forsikring. Forsorg. Omsorg

38.1 Forsikringsvæsen

Forsikringsoplysningen - forsikringsselskabernes fælles informationstjeneste i Danmark

Infomarked - bl.a. sammenligning af priser på forsikringer

38.14 Den private forsikring

I hvilke situationer skal forsikringen ændres? - fra Forsikringsoplysningen

Retshjælpsforsikring

38.18 Sygeforsikring

Sygeforsikringen Danmark

Sygesikringsbeviset - og hvad det giver ret til

Tandlægebesøg med tilskud

38.2 Privat forsorg og velgørenhed

Hjemløse

National Coalition for the Homeless

38.3 Legater og stiftelser. Fonde

Legater Online - for studerende
 
Legatregistret

SUstyrelsen

Græsrodsfonden - støtter græsrødder der vil ligeberettigelse, økologi, fælleseje og demokrati

Den Grønne Fond - Tilskud til danske miljøprojekter

Philanthropy News Digest - vejviser til fonde på Internet

Simmons College, Office of Sponsored Programs - links til fonde og organisationer

38.4 Socialt arbejde

Dansk Socialrådgiverforening

Frivillighedscentralen i Storkøbenhavn

38.42 Sociallovgivning

Socialministeriet - Der er adgang til Socialministeriets projektdatabase indeholder beskrivelse af projekter med støtte fra diverse puljer såsom PUF, AKTIV, SIBU, KLUB, FAK m. fl. Der vælges Informationsbaser og nøgletal, derefter vælges Sociale forsøg. Derefter er der adgang til søgning. En oversigt over fonde og puljer ligger under punktet Programmer og puljer. Desuden er der adgang til en base over gældende retsregler på det sociale område samt diverse informationer/nyheder fra Socialministeriet

38.5 Børne- og ungdomsforsorg

Projekt Mælkebøttebarnet - om incest og seksuelle overgreb mod børn

38.6 Sociale pensioner

PensionsInfo

38.7 Særforsorg. Handicappedes forhold

Specialundervisning i 37.7

Center for Små Handicapgrupper

Handicap Information - De Samvirkende Invalideorganisationer - oversigt over forskellige handicaps og links til relevante organisationer m.v.

Videnscenter for Bevægelseshandicap

SUNY Buffalo - mange links til teknologiske hjælpemidler

38.8 Alkoholiker- og narkomanforsorg

Amtsrådsforeningen - oversigt over institutioner

Initiativgruppen for pårørende til narkomaner

Landsforeningen af pårørende til stofmisbrugere

Tip: Lav bogmærke til udvalgte sider - højreklik i denne frame!
Praktisk håndtering af framesystem

wpe6.gif (989 bytes)