minilogo.gif (939 bytes) Kosmos Gateway

| Alfabetisk emneregister | Systematisk indgang | Fri ordsøgning | Samlet overblik |

streg.gif (989 bytes)

| Døveundervisning | Erhvervsvejledning | Fjernsyn i alm. | Fjernundervisning | Højere udd. i alm. | Højskoler |
| Internet i undervisningen | Opdragelsesteori | Skole- og lærebøger | Specialundervisning | Spejderbevægelsen |
| Synshandicappede | Universiteter, danske | Universiteter, udenlandske | Voksenundervisning |

37 Opdragelse og undervisning

AlphaSearch - gateway til den akademiske verden

Education Index

ERIC - Educational Resources Information Center. Database med mere end 800.000 resumeer af dokumenter og artikler vedrørende pædagogisk forskning og praksis

Links til pædagogiske tjenester på nettet

37.01 Pædagogisk filosofi og psykologi

Børnepsykologi i 13.43

Pædagogisk Begyndelse

37.06 Foreninger. Institutioner. Museer. Organisationer. Selskaber. Udstillinger

Dansk Pædagogisk Bibliotek

37.07 Uddannelse i almindelighed

Evalueringscenteret - Center for kvalitetsudvikling og evaluering af de videregående uddannelser

General Education Online - links til uddannelsesinstitutioner i 160 lande

NORDPLUS

ORTELIUS-basen - om højere uddannelse i EU-medlemslandene og World Academic Database

Sektornet vejviser - Undervisningsministeriets net for alle dele af den danske uddannelsessektor - meget omfattende

SOSIG Internet Catalogue - kvalitetsvurderede links

SU - SU-styrelsens hjemmeside. Indeholder gennemgang af SU-regler, beløbsstørrelser m.m.

Uddannelsesavisen

Undervisnings-links via Undervisningsministeriet

37.08 Spejderbevægelsen

Det Danske Spejderkorps - Det Danske Spejderkorps Homepage

37.086 Foreninger. Organisationer

http://www.cyberfriends.com/ - gratis database med pennevenner eller "tastevenner"

37.09 Erhvervsvejledning i alm.

Hvad kan jeg blive?

37.1 Didaktik i alm. Fjernundervisning

GrundtvigNet - A project sponsored by Apple, Danish Ministry of Education to allow distance learning through the Web and FirstClass with 4,000 teachers. (Officially Mandated)

Janus-projektet - om hvorledes intensiv anvendelse af edb påvirker undervisningen og fagene

37.131 Skole- og lærebøger i alm.

FUI-katalogerne - bibliografiske data på lagerførte bøger og av-midler

http://www.dlh.dk/dpb/nyheder/ - nye skolebøger

37.132 Andre undervisningsmaterialer

Dansk Skole Web - brug af Internet i undervisningen i folkeskolen

Emu - Undervisningsministeriets netportal

Fagenes Infoguide - katalog over websider til brug i undervisningen

Gymnasieafdelingens Sektornetsider

Odin - Nordisk Skoledatanet

The World Lecture Hall - links til materialer til brug i undervisning

37.2 Børneopdragelse i alm.

37.3 Undervisnings- og skolevæsen i alm.

Hvad kan jeg blive?

37.4 Voksenundervisning

KursusForum - dansk kursusdatabase vedligeholdt af Danske Konferencecenter

Vidar - offentlige uddannelses- og kursusmuligheder

37.41 Højskoler. Ungdomsskoler

Danmarks Folkehøjskoler

37.414 Enkelte danske højskoler og ungdomsskoler

Askov - Askov Højskole blev grundlagt i 1865 som Flors Højskole i Askov

37.5 Enkelte danske skoler

Alfabetisk underdelt

37.6 Højere uddannelse i alm.

AlphaSearch - gateway til den akademiske verden

ivu*C  - Center for information om videregående uddannelser i Danmark

Øresundsuniversitetet - det regionale universitetssamarbejde for forskning og uddannelse

37.64 Enkelte danske universiteter

Københavns Universitet

Odense Universitet 

Roskilde Universitet

Aalborg Universitet

Aarhus Universitet

37.68 Højere uddannelse i andre lande

American Universities

Braintrack University Index

37.69 Studenterforhold

StudenterInfo

Studenternet - internetportal fra Aalborg Universitet, "med tiden skal her kunne findes alt af relevans for en Aalborg-studerende"

37.7 Specialundervisning

Handicappede i alm. i 38.7

37.72 Synshandicappede

Fonden for Aktive Blinde  - DEBBI - Dansk Elektronisk Blindebibliotek

Interactive Braille Guide

Videnscenter for Døvblindefødte

37.73 Døveundervisning. Hørehandicappede

Dansk Døvblinde Forbund

Danske Døves Landsforbund - organisation for de danske døve, der anvender tegnsprog.

Deafhome - bl.a med tegnsprogsordbog

Deaf World Web

Videnscentret for døvblevne, døve og hørehæmmede

Landforeningen for Bedre Hørelse

Hørehæmmede Børns Forældreforening

37.8 Folkeoplysning og kulturformidling

37.84 Fjernsyn i alm.

TV-programmer i 77.9

The Impact of Television on Children

37.9 Opdragelsens og undervisningens historie

Tip: Lav bogmærke til udvalgte sider - højreklik i denne frame!
Praktisk håndtering af framesystem

wpe6.gif (989 bytes)