minilogo.gif (939 bytes) Kosmos Gateway

| Alfabetisk emneregister | Systematisk indgang | Fri ordsøgning | Samlet overblik |

streg.gif (989 bytes)

35 Statsforvaltning

Danmarks officielle hjemmeside -
Udviklet i samarbejde mellem Statens Information og Forskningsministeriet. Oplysningerne opdateres dagligt. Selvom det tilstræbes, at oplysningerne er dækkende for gældende lov, er det ikke en juridisk opslagsbog. For nogle lovforslag/bekendtgørelsers vedkommende kan man hoppe direkte over til det sted på Folketingets hjemmeside eller i Retsinformation, hvor lovforslaget/bekendtgørelsen optræder i fuldtekst.

35.1 Danmarks administrative inddeling og forvaltning i alm.

Folketinget - indeholder lov- og beslutningsforslag fra og med 1997/98 1. samling til i dag. Her kan man ikke alene finde lovforslaget, men også alle tilknyttede dokumenter (inkl. udvalgsbilag). For nyligt fremsatte lov- og beslutningsforslag er det muligt at få helt aktuelle oplysninger, om hvor langt det er nået i behandlingen.
Desuden mange nyttige oplysninger, bl.a.: møder, spørgsmål og svar i Folketingssalen, udvalgene, ministerredegørelser, EU-oplysningen, Folketingets ombudsmand

35.37 Hofvæsen. Kongehuset

Kongehuset

35.4 De enkelte ministerier

Arbejdsministeriet

By- og boligministeriet

Erhvervsministeriet

Finansministeriet

Forskningsministeriet

Forsvarsministeriet

Indenrigsministeriet

Justitsministeriet

Kirkeministeriet

Kulturministeriet

Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri

Skatteministeriet

Socialministeriet

Statsministeriet

Sundhedsministeriet

Trafikministeriet

Udenrigsministeriet

Undervisningsministeriet

Økonomiministeriet

35.5 Militærvæsen

Militærteknik og krigsførelse i 62.6
NATO aftalen - fuldtekst
 
Welcome to Jane's Defence Glossary

35.54 Søværn

35.57 Hjemmeværnet

35.58 Andre landes militærvæsen og militærhistorie i alm.

Dreamland Resort - om Area 51, verdens mest hemmelige luftbase , beliggende i Nevada  USA. Bl.a. Aurora project, U2 flyet og Black Manta. Link til Bob Lazar

35.6 Politivæsen. Privatdetektiver

Politiet - inkl. politikredse

35.8 Andre landes statsforvaltning

Governments on the WWW - guide til offentlige myndigheder i mange lande

Norge.no

Office of the Director of Central Intelligence

 

Tip: Lav bogmærke til udvalgte sider - højreklik i denne frame!
Praktisk håndtering af framesystem

wpe6.gif (989 bytes)