minilogo.gif (939 bytes) Kosmos Gateway

| Alfabetisk emneregister | Systematisk indgang | Fri ordsøgning | Samlet overblik |

streg.gif (989 bytes)

33 Økonomi

MoneyClub - gateway

33.03 Terminologi

International Financial Encyclopaedia

33.05 Tidsskrifter

Penge og Privatøkonomi

33.06 Foreninger. Institutioner. Organisationer. Selskaber

Jurist- og Økonomforbundets Forlag - med online bogbestilling

LO - Landsorganisationen

33.07 Uddannelse og forskning

Timeline of Famous Economists

Økonomisk Institut ved Aarhus Universitet

33.1 Samfundets økonomiske forhold i alm.

Virksomhedsledelse i alm. i 60.1, firmavejvisere i 65.01

Arbejdsmarkedets Center for Internationale Uddannelsesaktiviteter

Center for arbejdsmarkeds- og socialforskning

BusinessWeb
 
Dansk Erhvervs Guide
 
Forbes Digital Tools - verdens rigeste, de største virksomheder mm
 
Kraks Forlag AS - vejviser og firmadatabase

33.12 Fagforeninger

Fagforbund, fagforeninger og lønmodtagerorganisationer

Faglig.dk

33.14 Jordpolitik

Værditabsordningen (forurenede grunde) - fra Miljøstyrelsen

33.16 Kapitalen. Pristeori og prisdannelse

33.165 Konkurrenceregulering

KonkurrenceRådet - kendelser fra Konkurrenceankenævnet og Klagenævnet for Udbud, desuden tidsskriftet KonkurrenceNyt

33.18 Enkelte områders, landes eller lokaliteters økonomiske forhold

Erhvervsgeografi, erhvervshistorie, egnsanalyser, egnsudvikling, erhvervsanalyser. (Se også 65.555)

Background Notes on the Countries of the World from the U.S. Dept of State

1999 Country Commercial Guides, prepared by the U.S. Dept. of State

The World Bank - over 100 landes økonomiske forhold

33.18798 Polens økonomiske forhold

Büro des Handelsrates - HomePage AT

33.18863 USA

The Federal Reserve Bank of Cleveland - med artikler, grafer og statistik

GPO Gateway, University of California - økonomiske indikatorer, US budget, økonomiske rapporter fra præsidenten mm

33.19 Danmarks økonomiske forhold

Børsens Forlag - mulighed for bestilling af erhvervslitteratur

Erhvervsarkivet 

33.2 Penge- og kreditforhold

Financial Encyclopaedia - Fuld tekst opslagsværk

33.21 Penge- og kapitalmarkedet

Beskatning af aktier

Beskatning af investeringsbeviser

Dansk Aktionærforenings 10 gyldne aktieråd

Invest-guide - adgang til aktuel kursinformation for danske aktier, finansnyheder, banker, børser, investeringsforeninger, online brokers m.v.

33.22 Bankvæsen. Banker

Banking on the Web - gateway

Den Danske Bank

Din Bank A/S

Jyske Bank

Midtbank

Pengeinstitutternes BetalingsSystemer (PBS) - hvor der bl.a. er info om Dankort, Eurocard, Betalingsservice, Telesec mv

Unibank

33.24 Børser

Aktiebogen - med links

Aktienyt - kurser, grafer og nyheder om danske aktier

Børsen online - aktielisten

DBS-online - handel med aktier og obligationer

33.25 International økonomi

Se også 65.555 udenrigshandel

Universal Currency Convertor - få valuta omregnet!

33.34 Jordrente

Den Danske Henry George Forening

Fritanken

Grundskyld

Henry George Foundation NSW Australia

Henry George Institute

Jord-forbindelsen

Jordens bedste løsning

The law of rent

The Progress Report

Retsforbundet

Den retsliberale Gruppe

Sustainable Justice

33.8 Skatter

Skatteret i 34.24

33.83 Personlige skatter

Skatteberegning

33.84 Ejendomsskatter

Ejendomshandel i 33.955

Ejendomsvurderingen 1999 - fra Told- og Skattestyrelsen

Ejendomsværdiskatten

33.86 Indirekte skatter

Told og Skat

33.9 Social velfærdspolitik i alm.

33.95 Boligforhold. Boligpolitik

Husbygning i 69.2, arkitektur i 71, boligindretning i 64.5

Bolig-Guide - adgang til ejendomsmæglerfirmaer, møbelbutikker, hårde hvidevarer, boligforeninger m.v.

Køb og salg af andelsbolig - fra Statens Information

Om køb og salg af ejerbolig - fra Forbrugerrådet og Advokatsamfundet

Råd om lån

Snerydning er lovkrav - fra Forsikringsoplysningen

33.953 Huslejeforhold. Huslejepolitik

Boligsikring - fra By- og Boligministeriet

Bytte af bolig

For dig der skal leje bolig, første gang - fra Lejernes Landsorganisation

Skatten ved udlejning af fritidsbolig

Skatten ved udlejning af helårsbolig

33.955 Ejendomsadministration. Køb og salg af ejendomme og ejerlejligheder

Se også 34.72 (tvangsauktioner), ejendomshandelens jura i 34.53, ejendomsskatter i 33.84

Boligbutikken - lejeboliger i hovedstadsområdet

Boligcentralen

Boligforum

Boligguide for køber og sælger

Boligselskabernes Landsforening

Boligsiden - boliger til salg på internettet. Fra Dansk Ejendomsmæglerforening

Ejendomsvurderingen 1999 - fra Told- og Skattestyrelsen

Forum.Bolig

Skat ved salg af fast ejendom

TV2s boligmarked

 
Tip: Lav bogmærke til udvalgte sider - højreklik i denne frame!
Praktisk håndtering af framesystem

wpe6.gif (989 bytes)