minilogo.gif (939 bytes) Kosmos Gateway

| Alfabetisk emneregister | Systematisk indgang | Fri ordsøgning | Samlet overblik |

streg.gif (989 bytes)

| Anarkisme | Borgerlige rettigheder | EU | Flygtninge | Flygtningehjælp | FN | Folketinget | Forenede Nationer |
| Kommunisme | Kvindens stilling i samfundet  | Marxisme | Menneskerettigheder   | Parlamentariske forsamlinger i andre lande |
| Politiske partier i Danmark  | Politiske systemer i enkelte lande | Socialisme | Statskundskabsuddannelse |
| Terrorisme | U-lande   |  Udvandrere |

32 Politik

Danmark.dk
 
Political Resources on the Net
 
United Nations Home Page

32.03 Terminologi

32.05 Tidsskrifter

Propaganda - autonomt tidsskrift   - information om den autonome bevægelse

32.07 Statskundskabsuddannelse

Statskundskab ved Aarhus Universitet

32.11 Anarkisme i almindelighed

Anarchist Archive
TheAnarchist Cookbook
An Anarchist FAQ Webpage

Radikal

Rebel - revolutionære unge socialisters hjemmeside.Aktiviteter på venstrefløjen

32.16 Marxisme, socialisme og kommunisme i alm.

Arbejderbevægelsens Web-service

Left Wing - liberal opinion and politics
 
The Klerchowich Linkpage
Leftist Politics
The Marx/Engels Internet Archive

Plads til os alle - en beretning om den danske arbejderbevægelses historie fra industrialiseringens barndom til nutidens informationssamfund

Welcome to ZNet
USA
FEMISA at CSF
 
Grover Furr's Politics and Social Issues Page
The New Party
 
On-line Resources for Working-Class Struggle
The Progressive Directory @igc
 
Progressive Labor Party WWW Home Page

Workers World

32.2 Politiske systemer i enkelte lande

Underdeles geografisk

Michigan Electronic Library - links til udenlandske regeringers officielle sider

32.253 Norge

Stortinget

32.256 Sverige

Riksdagen

32.26 Danmarks politiske system. Politiske partier

Centrumdemokraterne

Dansk Folkeparti

Enhedslisten

Fremskridtspartiet

Det Konservative Folkeparti

Kristeligt Folkeparti

Det Radikale Venstre

Retsforbundet

SF - Socialistisk Folkeparti

Socialdemokratiet

Venstre

32.2798 Polen

32.2828 Kina

Complete reference to China/Chinese related websites 

32.283 Afrika

National Geographic, on Africa 

32.2848 Sydafrika

South African Constitutional assembly 

32.2861 Canada

Constitution and statutes

32.2863 USA

American Civil Liberties Union - fuldtekst

National Civil Rights Museum

Thomas - US Congress on the Internet

32.2891 Australien

32.3 Borgeren og staten. De Borgerlige rettigheder

The 1998 U.S. State Dept. Country Reports on Human Rights

Amnesty International Reports

Electronic Frontier Foundation

IGC Progressive Directory - græsrodsbevægelser

The International Centre of Human Rights and Democratic Development

The International Red Cross

Thoreau: Civil Disobedience

Tuft's Univ. - menneskerettighedserklæringen i fuldtekst

University of Minnesota Human Rights Library - fuldtekst, søgbar

Terrorisme

http://www.dreamscape.com/frankvad/terrorism.html - links til artikler

U.S. Dept. of State - rapporter om terrorisme land for land

32.5 Kvindens stilling i samfundet

Alt om kvinder

Encyclopedia of Women's History

Femina - henviser til sider specielt for kvinder

Human Rights and Women - fuldtekst dokumenter

Jenteporten - norsk guide

32.6 Udvandring og indvandring. Politiske flygtninge

Se også 32.74 flygtningehjælp

Det danske udvandrerarkiv

FINFO 2000 - information til flygtninge og indvandrere. Indeholder en hel guldgrube af nyttige links bl.a. med oplysninger om de lande, som de etniske minoriteter kommer fra

Nydansker.dk - aktuel information for integrationsmedarbejdere, undervisere, studerende m.fl.

Udlændingestyrelsen

32.61 Emigration

32.7 International politik

32.71 Diplomati. Udenrigstjeneste

Ambassade-info - ambassader og konsulater i Danmark samt danske i udlandet

32.72 Hjælp til udviklingslande

Fakta om U-lande

Inform - Danish NGO network, ISP

Jungletrommen

Mellemfolkeligt Samvirkes bibliotek - u-landsbibliotek, minoritetsbibliotek, mediatek

Oneworld.net - bred indgang til alverdens organisationers oplysninger om temaer og u-lande

U-land.dk - danske u-landsorganisationer

32.74 Flygtningehjælp

Se også 32.6 udvandring og indvandring

Dansk Flygtningehjælp - Danish Refugee Council

Dansk Røde Kors

32.763 Forenede Nationer

United Nations - links til alle servere

United Nations Charter - fuldtekst

32.79 EU. Den Europæiske Union

Se også 34.1 international ret
ACIU

EU - den centrale EU-server

Europabevaegelsen - Den Danske Europabevægelse - tværpolitisk information og debat om Europa.

Europa-Kommisionen, Repræsentation i Danmark

Europa-sider - gateway til informationssøgning

32.8 Parlamentariske forsamlinger

Folketinget

32.88 Andre landes parlamentariske forsamlinger

Governments on the WWW

Michigan Electronic Library - links til udenlandske regeringers officielle sider

Riksdagen - Sverige

Stortinget - Norge

University og Minnesota, Department of Political Sciences - links

Tip: Lav bogmærke til udvalgte sider - højreklik i denne frame!
Praktisk håndtering af framesystem

wpe6.gif (989 bytes)