minilogo.gif (939 bytes) Kosmos Gateway

| Alfabetisk emneregister | Systematisk indgang | Fri ordsøgning | Samlet overblik |

streg.gif (989 bytes)

| Arkivvæsen | Blindebiblioteker | Fagbiblioteker | Folkebiblioteker | Forskningsbiblioteker |

02 Biblioteks- og arkivvæsen

Se også  01.5 nationalbibliografier

Biblioteksvejviser

02.05 Tidsskrifter

Bibliotekspressen - Bibliotekarforbundets blad

Bogens Verden - tidsskrift for dansk biblioteksvæsen

02.06 Foreninger. Institutioner. Organisationer

Bibliotekarforbundet

Danmarks Forskningsbiblioteksforening

02.16 Informatik. Referencearbejde

Se også 19.61

Babylon.com - samtidig søgning i 1200 opslagsværker, leksika og ordbøger. Kræver installation af gratis program

Ref - Tidsskrift fra Bibliotekarforbundet, Faggruppen for Referencearbejde. Online søgning, informationssøgning, erhvervsservice, samfundsinformation, internet adresser. Fuldtekst med mange links, 1996 og frem

Institut for teoretisk og anvendt informatik

Refdesk.com

02.19 Specialsamlinger

02.3 Enkelte danske fagbiblioteker

Danmarks Biblioteksskoles Bibliotek
 
Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek - DEF vejviser - indgang til bl.a. forskningsbibliotekers kataloger, online databaser, elektroniske tidsskrifter, fotografiske samlinger, lydoptagelser, linkssamlinger indenfor fagspecifikke emner
 
Danmarks Veterinær- og Jordbrugs Bibliotek
 
DNLB - dansk hovedfagbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek for de natur- og sundhedsvidenskabelige områder
 
Det Kongelige Bibliotek

REX WWW - det Kongelige Biblioteks On-Line katalog

Velkommen til Statsbiblioteket

Udenlandske

PORTICO - British National Library
 
The English Server at CMU - Fra Carnegie Mellon University. Emneindex.
 
Gabriel - Homepage
 
Library of Congress World Wide Web (LC Web) Home Page
 
Library of Congress WWW/Z39.50 Gateway - W-3 gateway til ca 90 universitetsbiblioteker i USA

Virtuelle

The World-Wide Web Virtual Library: Subject Catalogue

02.4 Enkelte danske folkebiblioteker

Biblioteksstyrelsen - find enkelte biblioteker med katalogadgang via nettet

02.7 Blindebiblioteker

Se også 37.72 synshandicappede

Fonden for Aktive Blinde - DEBBI - Dansk Elektronisk Blindebibliotek

02.9 Arkivvæsen

Slægtsforskning i 99.7, demografi i 31.2, udvandring i 32.6

02.91 Enkelte almene arkiver. Arkivregistraturer

Erhvervsarkivet 

Håndskriftafdelingen - Det Kongelige Bibliotek

SLA. Sammenslutningen af Lokalarkiver

Statens Arkiver - fælles hjemmeside for Rigsarkivet samt landsarkiverne i København, Odense, Aabenraa og Viborg samt Erhvervsarkivet og Dansk Data Arkiv

Tip: Lav bogmærke til udvalgte sider - højreklik i denne frame!
Praktisk håndtering af framesystem

wpe6.gif (989 bytes)