minilogo.gif (939 bytes) Kosmos Gateway

| Alfabetisk emneregister | Systematisk indgang | Fri ordsøgning | Samlet overblik |

streg.gif (989 bytes)

| Danske metaindexer | Udenlandske metaindexer | Danske indexer og søgemaskiner | Udenlandske indexer og søgemaskiner |
| Metasøgemaskiner | Tidsskriftindexer | Oversigt materialekataloger | Se også 19 Kommunikation |

01 Bibliografier og kataloger (Bibliografiens teknik, metoder og historie)

Bibliographic Formats for Citing Electronic Information - dokumentation, se også 19.01

Guide to citing sources - fra Winsor School Library

Modern Language Association - om bibliografisk citationsteknik, også elektronisk

UDC in brief - det danske DK5-system bygger på "Universal Decimal Classification"

01.1 Alm. bibliografier og kataloger

Bibliotek.dk - Bøger og andet materiale i næsten 700 danske offentlige biblioteker.
Endvidere en fuldstændig registrering af danske bøger, aviser og
tidsskrifter fra 1970-, registreringer af større avis- og tidsskriftartikler
fra 1981- og anmeldelser fra 1990-. Mulighed for online bestilling af
materiale (uanset hvilket bibliotek, der ejer materialet) til afhentning på
ens eget lokale bibliotek. Søgning: enkel, avanceret og kommandosøgning samt
mulighed for opslag i register på forfatter, titel eller emneord. I enkel
søgning søges kun på bøger. God hjælpefunktion

DANDOK database  - forskningsreferencer fra universiteter, højere læreanstalter, og andre offentlige institutioner med forskningsaktiviteter

Pjece.dk - oversigt over danske pjecer

PubList. The Internet Directory of Publications - database med bibliografiske oplysninger om ca 150.000 tidsskrifter og serier og 8000 aviser fra hele verden

Universitetsbiblioteket i Lund - har bl.a. registreret Socialhögskolans Biblioteks samlinger

01.4 Anonym- og pseudonymfortegnelser

Nom de Guerre - kendte personers pseudonymer

01.5 Nationalbibliografier. Tidsskriftsindexer

Underdeles geografisk. - Tidsskrifter på nettet i 05.2 -

01.53 England

UnCoverWeb - henvisninger til artikler i 17000 engelsksprogede tidsskrifter 1989- og frem. Gratis søgning, online bestilling af artikler mod betaling

01.553 Norge

BIBSYS - Norsk samkatalog - bestand fra Norges universiteter, Nasjonalbiblioteket og en række fagbiblioteker. Desuden adgang til baserne Forskpro og Forskpub med forskningsprojekter og forskningspublikationer

Nasjonalbibliotekets databasetjenester - inkl. special-, fag- og emnebibliografier

Norsk bokfortegnelse

Norsk samkatalog for bøker - 350 norske bibliotekers bogbestand

Norsk samkatalog for periodika

Norske tidsskriftartikler - password kræves. Tilmelding til UB Oslo

Norske WWW biblioteker

01.555 Island

National and University Library of Iceland - Gegnir - både monografidel og artikelindeks

01.556 Sverige

Katalog - 1800 gamlaboksøk - Lunds Universitetsbiblioteks katalog over litteratur før 1800

LIBRIS - Svensk samkatalog - til 160 svenske universitets- og fagbiblioteker. Indeholder stort set alle svenske titler fra 1866 og frem. Ca 3 mill. poster med lokaliseringer, samt mere end 40.000 artikler og anmeldelser fra 1990- .

Svenska bibliotek - svenske forsknings- og folkebiblioteker

01.559 Finland

Bibliotek och informationstjänster i Finland

Helka - Helsingfors Universitetsbibliotek

PULS - Sammenställda söktjänster - svenske bibliotekskataloger og websider i Finland

01.56 Danmark

Artikel- og tidsskriftsbaser

Artikelbase via RUB - registrering af danske tidsskrift- og avisartikler fra 1981 og frem. Meget aktuel. Bestilling af fuldtekst via biblioteker

Bibliotek.dk - Bøger og andet materiale i næsten 700 danske offentlige biblioteker.
Endvidere en fuldstændig registrering af danske bøger, aviser og
tidsskrifter fra 1970-, registreringer af større avis- og tidsskriftartikler
fra 1981- og anmeldelser fra 1990-. Mulighed for online bestilling af
materiale (uanset hvilket bibliotek, der ejer materialet) til afhentning på
ens eget lokale bibliotek. Søgning: enkel, avanceret og kommandosøgning samt
mulighed for opslag i register på forfatter, titel eller emneord. I enkel
søgning søges kun på bøger. God hjælpefunktion

Biblioteksstyrelsen - find enkelte biblioteker med katalogadgang via nettet

01.6 Fagbibliografier

Underdeles efter systemet

01.630664

Bibliografi over litteratur og materialer om rockere, bikere og outlaw bikere - udarbejdet af Joi Bay, Det retsvidenskabelige Institut D, Københavns Universitet

Eurepean Youth Research Bibliography

01.6764

Kalkmalerier i danske kirker- søgbar database med 5000 kalkmalede motiver fra danske kirker. Desuden helgenkatalog og bibliografi over litteratur om kalkmalerier

01.6776

Film Bibliographies - Media Resources Center UCB

Filmmakers Book Store for Film and Video Professionals, Movies and Photography

Hollywood Books

Selected Film References and Sources

The Silent Film Bookshelf

01.681

01.6816

Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi - Aage Jørgensens bibliografi fra 1989 samt senere suppleringer (dækkende fra 1967- )

01.686

Listemagerens hjemmesider - velkommen!

01.688

Alex - katalog over fuldtekst elektroniske tekster, fortrinsvis skønlitteratur

The Digital Librarian - supplement til ovennævnte "Alex"

The ETEXT Archives

Project Bartleby Archive

Project Gutenberg Home Page

01.699

World Biographical Index - ca 2,4 millioner korte biografier med hovedvægt på det 18. og 19. århundrede. Litteraturhenvisninger til trykte værker

01.7 Lokalbibliografier

Underdeles geografisk og topografisk

01.764 Danmark

Dania Polyglotta - registrerer fremmedsproget litteratur om Danmark: 1990 og frem

01.9 Fortegnelser over Internetmaterialer: Indekser og søgemaskiner

Alm. bogfortegnelser i 00.5 - Bibliografier over enkelte emner i 01.6 - Tidsskriftsindekser i 01.5 -
Kataloger over film i 77.602 - Musikkataloger (diskografier) i 78.25 - Software/CD-Rom) i 19.65

Danske Metaindexer

BDI information på Internet - biblioteksskoler, den danske Biblioteksvejviser + mange andre metaressourcer for bibliotekarer og andre

Generelle indgange til information på Internet - Metaindeks fra Danmarks Biblioteksskole. Søgeværktøjer, metaværktøjer, strukturerede indekser, elektronisk publicering, netadresser, konferencer, software

INFOSCAN - informationssøgning - Oplysning om elektronisk informationssøgning. Under Forskningsministeriet

Links til informationssøgning på Internet - Det Kongelige Bibliotek

Statsbiblioteket - Ud på nettet: Internetvejviser samt faglige links

Den ultimative internet søgesite - meget overskueligt og fint annoteret metaindex

Udenlandske metaindexer

Indexer og søgemaskiner for mere specielle lande og sprog findes under de enkelte lande i geografi

Alba36.com - flersproget metaguide

Best Information on the Net - Internet Indexes

A Collection of Special Search Engines - omfattende og ajourført oversigt over specialiserede søgemaskiner
 
Finding Data on the Internet - A Journalist's Guide

The Global Electronic Library - subject listing at the Library of Congress

Links to REFERENCE TOOLS

Metaindex Europe

My Virtual Reference Desk - over 12.000 links til reference ressourcer

PINAKES - a Subject Launchpad - kvalitetsvurderede links indenfor forskellige emner
 
Reference - fra Carnegie Mellon University, Pittsburgh

The Reference Desk - ready reference ressourcer

Searching the Internet
 
THOR+: The Internet Gateway - (NB: Ikke den danske "Thor"!)

WWW Virtual Library - emne-index fra CERN (+ mirrors)

Danske Indexer og søgemaskiner

Oversigt over så godt som samtlige danske indexer og søgemaskiner findes på "Den ultimative internet søgesite"
Cybercity Agent - søgning på sites på CyberCitys servere
 
Dansk Gopher
 
Dansk Web Index - fra Mondo-Media. Desværre mange forældede links
 
Folkebibliotekernes Netguide - Internetvejviser udarbejdet af 21 danske biblioteker i samarbejde. Indeholder pr. 1. august 1999 1806 danske og udenlandske links. Alle links er forsynet med fyldige kommentarer
 

Handelsskolernes Internetvejviser - henvender sig primært til handelsskolernes elever og lærere. Emnerne er især dem, der er specifikke for skolernes uddannelser og som derfor ikke er så grundigt behandlet i andre indexer. Financieres og drives af HFU (Handelsskolernes Fjernundervisnings Fond)

Index.dk-Forum
 
Jubii - detaljeret emneindex. Søger kun i danske sider. Der bruges + - eller samt for frasesøgning: " " . Mulighed for avanceret søgning samt søgning i Jubii Super Søger (robotsøgning)
 
Kvasir - emneindex. Mulighed for valg mellem dansk eller global søgning (søger i Alta Vista). I avanceret søgning kan du vælge mellem flere forskellige søgeparametre
Thor - finder danske sider på AltaVista

Web-reolen - fra Nakskov bibliotek. Let tilgængelig og opdateret

Yahoo! Danmark - detaljeret emneindex. Søger kun i danske sider, men med mulighed for direkte omstilling til den internationale Yahoo . Der kan anvendes + - samt for frasesøgning: " " . Mulighed for avanceret søgning

Udenlandske indexer og søgemaskiner

Indexer og søgemaskiner for mere specielle lande og sprog findes under de enkelte lande i geografi
About.com - ca. 650 overordnede områder redigeret af eksperter. Annoterede links, nyhedsartikler, bulletin board og chat forum indenfor alle områder
 
AltaVista - ca 150 millioner websider. Fine feltsøgningsmuligheder. "Babelfish" oversætter mellem en række sprog. "Ask Jeeves" er en vidensbase, som giver svar på ca 7 millioner spørgsmål formuleret i naturligt sprog

AltaVista United Kingdom

The Argus Clearinghouse - fagfolk redigerer forskellige emner i dette index. Også links til e-konferencer, nyhedsgrupper, tidsskrifter, faglige foreninger. Et godt sted at begynde sin søgning!
 
Britannica Internet Guide - index fra "Encyclopaedia Britannica", det britiske nationalleksikon. Rating og meget grundige anmeldelser
 
BUBL WWW Subject Tree - britisk national informations service for højere uddannelser
 
DisInformation - undergrundens søgemaskine

dmoz - Open Directory Project - gode muligheder for at finde mere obskure og specielle sider

EuroFerret - ca. 35 millioner europæiske sider

The European Directory - The Doorway into Europe

EuroSeek

Evreka - svensk søgeværktøj med index
 
Excite - global søgemaskine, der søger på 60 mill. web-sider. Efter visning af søgeresultatet giver Excite mulighed for at kombinere din søgning med en række foreslåede emneord, som kan gøre din søgning mere præcis
 
Fast - søger i 300 mill. web-sider. Rullemenu til at angive "all the words" = og; "any of the words"=eller; "the exact phrase"=frasesøgning. Særlig søgning på MP3-filer og FTP

Go Network - avancerede søgemuligheder og indeks med kvalitetsvurderede sider

Google - har til hensigt at forøge relevans og kvalitet i søgeresultatet. Der kan anvendes + og - foran søgeordene; frasesøgning " "

Gopher Jewels

HotBot - søger på 100 mill. web-sider. Muligt at vælge "text-only version". Avanceret søgning giver god mulighed for at præcicere din søgning

HotRate.com - satser på at udvælge de mest relevante sider

IAT: The Cybrarians Desk - Institute for Academic Technology Library

Infoseek - søger på 45 mill. web-sider. Søgeresultatet vises opdelt i anbefalede links, emneregister og web-sider. Der kan anvendes + og - foran søgeordene; frasesøgning: " ". Mulighed for avanceret søgning. Infoseek findes i mange landeversioner - også Infoseek Danmark, som dog ikke er stor nok

Kvasir Norge

LookSmart - indeholder 1 mill. links udvalgt af LookSmart-redaktører. Emneindex og søgemulighed. Har en "LookSmart Live"-service, hvor du indenfor 24 timer, kan få hjælp af en af redaktørerne

Lycos Top 5% Sites - med anmeldelser

The Nordic Pages

Northern Light -søger i 165 mill. web-sider. Søgeresultatet er kategoriseret i mapper og evt. undermapper. Der kan anvendes + - eller and, or, not samt " " for frasesøgning. Mulighed for avanceret søgning. Anses for den mest professionelle søgemaskine på markedet

Pathfinder!

PolarSearch

Punkte se

Ready Reference Using the Internet - alfabetisk emneliste med adgang til fuldtekst paratviden-ressourcer. Links til lignende guider for Kina, Rusland, Afrika, Europa og Latin Amerika på Winsor School Library.

Search The McKinley

Snap - emneindex med 14 hovedemner som er opdelt alfabetisk, mange undergrupper. Ved søgning vises efter Snaps egne links, links fundet af Inktomi. Der kan anvendes + - samt " " for frasesøgning. Mulighed for avanceret søgning
 
SUNETs förteckning över svenska WWW-sidor
 
Virtual Reference Collection - fra University of California Irvine. Ordbøger, encyclopædier, citater, legater, tidstabeller, mål og vægt, statistik, telefonbøger, historiske dokumenter.
 
Welcome to Magellan! - med annoteringer
 
WebCrawler Searching
 
Welcome to Lycos
 
WWWW - WORLD WIDE WEB WORM

WWW Virtual Library - fra Stanford University (+ andre mirrors). Altomfattende søgeindex, visse grupper (fx journalistik) med egen redaktør.

Yahoo! - detaljeret emneindex. Der kan anvendes + og - foran søgeordene; frasesøgning: " " . Mulighed for avanceret søgning

Metasøgemaskiner (søger i flere søgemaskiner på en gang)

Dogpile - søger både i søgemaskiner og i systematisk ordnede emneindgange

Inference Find - søger i AltaVista, Excite, InfoSeek, Lycos, WebCrawler og Yahoo samtidig

MetaCrawler Searching

ProFusion - mulighed for Booleske søgninger

SavvySearch Query Form

Search the Internet with the Internet Sleuth!

Ustrukturerede linksamlinger

Hot links @Planet Lunch - mange links til alt muligt
Tip: Lav bogmærke til udvalgte sider - højreklik i denne frame!
Praktisk håndtering af framesystem

wpe6.gif (989 bytes)